فرم جستجو

فصل ۳۸: آشنایی با شیوه‌های ارزشیابی برنامه‌های همه‌جانبه نگر باهمستان

بخش‌های این فصل در حال ترجمه به فارسی است. نسخه انگلیسی این فصل را برای ملاحظه و مطالعه مطالب از این‌جا ببینید.